IZOBRAZBA IN IZKUŠNJE

Univerzitetna diplomirana prevajalka, smer: angleščina in francoščina 


▪ Teoretični predmeti: teorija prevajanja, besedotvorje, slovaropisje, književnost, kultura in družba anglofonskih in frankofonskih držav

▪ Prevajanje v praksi: poslovna besedila, pravna besedila, podnaslavljanje, prevajanje za Evropsko unijo, tehnična besedila, književno prevajanje

▪ Jezikovno znanje: slovnica in besedišče slovenskega, angleškega in francoskega jezika

Področja dela  


Avtomobilska industrija

delavniške knjige in druga tehnična besedila, katalogi vozil in dodatne opreme, sporočila za medije, gradivo za komercialno in tehnično izobraževanje


▪ Gumarska industrija - pnevmatike

katalogi in drugo oglaševalsko gradivo, sporočila za medije


▪ Pravni dokumenti 

pogodbe in sodna praksa


▪ Poslovna besedila

dopisi, pogodbe, predstavitve podjetij in druga besedila za podjetja v različnih panogah, od proizvajalca pohištvenega okovja do uvoznika kozmetike


▪ Letalstvo

nabor predmetov iz usposabljanja za pridobitev pilotskih licenc, vsebine za "odprto" in "posebno" kategorijo sistemov brezpilotnih zrakoplovov


▪ Ostale zvrsti

kuharski recepti ter besedila s področja kulinarike, turizma in potovanj, kot so jedilni listi restavracij ter spletna mesta podjetij iz turistične panoge, besedila s področja kolesarskega in avtomobilskega športa, povzetki diplomskih nalog in življenjepisi

Otok (1 of 1)

PRETEKLO DELO

IN NEKATERA AKTUALNA SODELOVANJA

▪ Tehniška prevajalka v slovenski podružnici podjetja Citroën

▪ Prevajalka v prevajalski agenciji STAR prevajalske storitve

▪ Sodelovanje s prevajalsko agencijo, ki opravlja prevajalske storitve za več francoskih avtomobilskih proizvajalcev

▪ Prevajalske storitve za vodilno podjetje gumarske industrije

▪ Sodelovanje s prevajalskimi agencijami, ki opravljajo prevajalske storitve za Generalni sekretariat vlade RS

▪ Prevajanje objav za spletno mesto in člankov za interni časopis skupine Titus

▪ Prevajanje vsebin za "odprto" in "posebno" kategorijo sistemov brezpilotnih zrakoplovov za inštitut IRBS

DODATNA IZPOPOLNJEVANJA

Majakka

Za svoj poklic se še vedno izpopolnjujem in učim novih stvari. Redno se udeležujem seminarjev Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije, občasno pa se udeležim še drugih izobraževalnih dogodkov, kot na primer Poletne šole prava in konferenc v organizaciji Pravne fakultete v Ljubljani.


Opravila sem več tečajev finščine v organizaciji Filozofske fakultete v Ljubljani (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) ter poletnih tečajev finščine v organizaciji Helsinki Summer University (finščina za tujce, 3. raven, in nadaljevalni tečaj govornega sporazumevanja).


Leta 2014 sem na usposabljanju v organizaciji Postojnske jame pridobila licenco jamskega vodnika za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk.